Ludzie z Ameryki I

Start / Début Up / Retour

Fotografie na tej stronie zostały wykonane w latach 1974-2000

Ludzie z Kanady I

Ludzie z Kanady II    Ludzie z USA

Nowy Brunswick (Prowincja)

Wyspa Księcia Edwarda    Początek strony

Historyczne Osiedle z Akadii (Village Acadien)

Kings Landing    Początek strony

Canada-NB-Village-acadien-25-couleurs de laine.jpg (99728 bytes)    Canada-NB-Village-acadien-22-acadiennes.jpg (88197 bytes)    Canada-NB-Village-acadien-28-kosiarze.jpg (85326 bytes)

Canada-NB-Village-acadien-11-roue.jpg (92792 bytes)    Canada-NB-Village-acadien-16-mere-fille.jpg (94283 bytes)    Canada-NB-Village-acadien-9-metier.jpg (90688 bytes)

Canada-NB-Village-acadien-19-interieur.jpg (88060 bytes)        Canada-NB-Village-acadien-27-institutrice.jpg (51848 bytes)        Canada-NB-Village-acadien-23-berceaux.jpg (75360 bytes)

 W tym historycznym osiedlu ludzi z Akadii, domy i inne budowle są autentyczne (przewiezione z miejsc gdzie zostały oryginalnie zbudowane i zrekonstruowane), a ludzie (pracownicy skansenu) żyją na co dzień tak jak za dawnych czasów.

Canada-NB-Village-acadien-4-forgeron.jpg (55373 bytes)                Canada-NB-Village-acadien-24-bouteilles.jpg (56009 bytes)                Canada-NB-Village-acadien-7-tavernier.jpg (51026 bytes)

Po ciężkiej pracy w kuźni, na polu, czy gdzie indziej, mężczyźni idą do tawerny aby wypić kieliszek czegoś mocnego i posłuchać opowieści bajarza.

Historyczne Osiedle Lojalistów (Kings Landing)

Village Acadien    Początek strony

Canada-NB-Kings-Landing-Village-9-moulin.jpg (128739 bytes)    Canada-NB-Kings-Landing-Village-7-cutting wood.jpg (151917 bytes)    Canada-NB-Kings-Landing-Village-15-renegade-cabin.jpg (163194 bytes)

Canada-NB-Kings-Landing-Village-14-village.jpg (109046 bytes)    Canada-NB-Kings-Landing-Village-12-detente.jpg (95350 bytes)

Po rewolucji amerykańskiej i ogłoszeniu niepodległości Stanów Zjednoczonych, duża część Anglików wiernych Koronie brytyjskiej, opuściła nową Republikę i osiedliła się na terenie dzisiejszych Prowincji kanadyjskich: Ontario i Nowy Brunswick, terytoriów należących jeszcze ówcześnie do Wielkiej Brytanii. 

Canada-NB-Kings-Landing-Village-1-heating-below.jpg (60479 bytes)                Canada-NB-Kings-Landing-Village-2-heating-above.jpg (73893 bytes)                Canada-NB-Kings-Landing-Village-6-rest-room.jpg (78746 bytes)

Canada-NB-Kings-Landing-Village-4-school-kids.jpg (118046 bytes)            Canada-NB-Kings-Landing-Village-3-violonist.jpg (55507 bytes)

Skansen Kings Landing jest, podobnie jak Village Acadien, osiedlem przewiezionych z różnych miejsc autentycznych domów i innych budowli i dzisiejsi mieszkańcy (pracownicy skansenu) żyją w nim na co dzień tak jak za dawnych, kolonialnych czasów.

Wyspa Księcia Edwarda (PEI)

Nowy Brunswick    Początek strony

  Miscouche

Mont Carmel    Cavendish    Charlottetown    Początek strony

Canada-PEI-5-Musee-acadien-carte.jpg (166134 bytes)    Canada-PEI-3-Musee-acadien-pancarte.jpg (88804 bytes)    Canada-PEI-1-Musee-acadien.jpg (88199 bytes)

Muzeum kanadyjskiej Akadii w Miscouche

Mont Carmel (wioska pionierów z Akadii - skansen)

Miscouche    Cavendish    Charlottetown    Początek strony

Canada-PEI-29-Mont-Carmel-maison Arseneault.jpg (94284 bytes)        Canada-PEI-30-Mont-Carmel-church-ext.jpg (83610 bytes)

Canada-PEI-31-Mont-Carmel-church-int.jpg (72897 bytes)    Canada-PEI-11-Mont-Carmel-chambre.jpg (100637 bytes)    Canada-PEI-32-Mont-Carmel-school-Sieniek.jpg (101986 bytes)

Canada-PEI-10-Mont-Carmel-escalier.jpg (71228 bytes)    Canada-PEI-8-Mont-Carmel-metier.jpg (85648 bytes)

Osiedle w Mont Carmel jest zrekonstruowaną miejscową osadą ludzi z Akadii, którzy na początku XVIII-tego wieku (po traktacie w Utrechcie) schronili się tutaj przed dominacją angielską nasilającą się w Akadii kanadyjskiej (dzisiejsza Nowa Szkocja).

Canada-PEI-38-Mont-Carmel-cimetiere-eglise.jpg (99777 bytes)        Canada-PEI-33-Mont-Carmel-cimetiere.jpg (106439 bytes)

Canada-PEI-34-Mont-Carmel-cimetiere.jpg (156825 bytes)

Większość zmarłych leżących na cmentarzu w Mont Carmel, to potomkowie dwóch najliczniejszych rodzin pionierskich o nazwiskach: Arsenault i Gallant

Cavendish (miasteczko Ani z Zielonego Wzgórza)

Miscouche    Mont Carmel    Charlottetown    Początek strony

Canada-PEI-23-Green-Gables-house.jpg (144945 bytes)    Canada-PEI-22-Green-Gables-house.jpg (114607 bytes)    Canada-PEI-26-Green-Gables-japanese-Ann.jpg (72765 bytes)

Domek Ani z Zielonego wzgórza, jest znany i odwiedzany przez turystów z całego Świata.

Canada-PEI-18-Green-Gables-Mateus.jpg (47644 bytes)    Canada-PEI-21-Green-Gables-Ann.jpg (127582 bytes)    Canada-PEI-20-Green-Gables-Maryla.jpg (92541 bytes)

Pokój Mateusza            Pokój Ani            Pokój Maryli

Canada-PEI-15-Green-Gables-sentier.jpg (122897 bytes)        Canada-PEI-16-Green-Gables-sentier.jpg (95966 bytes)

Ścieżka i las gdzie Ania oddawała się marzeniom (Balsam Hollow)

Canada-PEI-14-Green-Gables-entree.jpg (113964 bytes)            Canada-PEI-25-Lucy M. Montgomery-bio.jpg (91931 bytes)

Pamiątki po autorce Ani z Zielonego Wzgórza: Lucy Maud Montgomery

Charlottetown (stolica Prowincji)

Miscouche    Mont Carmel    Cavendish    Początek strony

Canada-PEI-Charlottetown-4-City-Hall.jpg (122422 bytes)                    Canada-PEI-Charlottetown-10-City-Hall.jpg (83002 bytes)                    Canada-PEI-Charlottetown-9-City-Hall.jpg (74756 bytes)

W budynku Parlamentu Wyspy Księcia Edwarda podpisano w 1867-mym roku Konfederację kanadyjską.

Miscouche    Mont Carmel    Cavendish    Charlottetown    Początek strony

Fotografie ©1974-2009 Krzysztof Serdakowski

horizontal rule

W celu stałego polepszania jakości tych stron internetowych, bardzo proszę wszystkich odwiedzających do napisania i przekazania mi uwag zawierających słowa krytyki, sugestie, czy też ... uznanie, jeśli na nie zasłużyłem. Dziękuję z góry i obiecuję odpowiedzieć na każdy list.

Podróże geodety    Początek strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadia (Acadia, lub Acadie), jak nazywali ten region Indianie Micmac, była oryginalnie przez nich zasiedlona. Obejmwała ona tereny dzisiejszych Prowincji kanadyjskich: Nowa Szkocja i część Nowego Brunswicku i została skolonizowana przez Francuzów w roku 1604. Ale już w 1497-mym, John Cabot, angielski eksplorator, objął w posiadanie te terytoria w imieniu Korony Brytyjskiej. Walka o Akadię, między Francją i Anglią trwała do traktatu w Utrechcie podpisanego w 1713-tym roku, kiedy to Akadia przypadła Anglikom i została nazwana Nową Szkocją. Potomkowie francuskich imigrantów, ludzie z Akadii, musieli przysiąc poddaństwo Anglii, albo opuścić region. W 1755 roku Anglicy masowo deportowali do - jeszcze francuskiej wtedy - Luizjany nie chcących wyjechać Acadians, powodując śmierć tysięcy ludzi. To przymusowe wysiedlenie nazywają ludzie z Akadii Le Grand Dérangement (Wielkie Zamieszanie) i jest bardzo niechwalebną kartą z historii angielskiej kolonizacju.

Powrót do Nowego Brunswick'u    Powrót do Mont Carmel    Powrót do Luizjany