Drzewo Szaniawskich

Start / Début Up / Retour Gałąź Stanisława

 

Drzewo rodu Szaniawskich jest bardzo rozgałęzione, a jego korzenie sięgają początku XV-go wieku, jak pisze o tym Kasper Niesiecki w tomie VIII-mym swego Herbarza Polskiego wydanego w Lipsku w 1841-szym roku:

"... Szaniawski herbu Junosza, w ziemi Łukowskiej i indziej. W tym domu przywilej chowają Władysława Jagiełła Króla, dany w r. 1429 w którym Mikołaja de Szaniawa, i braci jego Felisławowi, Janowi, Michałowi, Paskanowi, Stanisławowi i Maciejowi do Szaniawy w Łukowskiej ziemi leżącej, niektóre grunta dał, darował w nagrodę ich zasług: kędy się potem rozrodzili ..."

W tomie X-tym tego samego Herbarza Polskiego, ale wydanego w roku 1845, można znaleźć takie opisy:

"... W ziemi tej dobra Szaniawy, półtory mili od miasta Łukowa w parafji wsi Trzebieszowa położone, z kilku włości jednegoż nazwiska złożone, różniły się tylko Nomenklaturami: były bowiem osobno Szaniawy Salomony, osobno Szaniawy Poniaty, osobno Szaniawy Ryndy, osobno Szaniawy Gzary, osobrio Szaniawy Małyse, lubo dwie wsie ostatnie tuż przy sobie leżące. Szaniawy Salomony, już to przez najazdy Szwedzkie, już to przez zarazę morową, skutkiem tychże będącą, na początku, jak się zdaje XVIII wieku zniknęły z rzędu włości, a dziś tamże natrafiane rumowiska, ślady studzien i gdzie niegdzie sadów, byt ich przypominają ..."

 "... Jak niegdyś w wiekach średnich nadawano rozliczne przezwiska, dziś niezupełnie wyśledzić się dające osobom panującym, bądź od dóbr, bądź od wad osobistych, lub od potocznych i. t.p. okoliczności pochodzące, również i w wiekach nowych zwyczaj ten zagnieździł się pomiędzy szlachtą, a obecnie nawet jeszcze spostrzegać się daje; z tąd więc wytłomaczyć sobie można liczne a niekiedy dziwaczne przydomki familji Szaniawskich, ktoremi pomiędzy sobą wiekami niemal się odróżniała i odróżnia ..."

 "... I tak, są Szaniawy z przydomkami Salomony, Ryndy, Gzary, z któremi jak się zdaje, inne przydomki styczność mają: np. z Szaniawskimi Salomonami są w połączeniu Szaniawscy Pierożki i Grzywacze; od Szaniawskich Ryndów zdaje się, iż pochodzą Szaniawscy z przydomkami Sołda, Skrzek, Smerga, Brotka, Bączek, Osiełek, Wilczek, Ziomak, Walendzik. Obok powyższych są jeszcze familie Szaniawskich z przydomkami Dukat, zapewne ciż sami zwani Dukac vel Dukacz, tudzież Stronik, czyli Ługowski, Kraczek, Pudełko i.t.p. rozIiczne inne przezwiska ..."

"... Powyższych przydomków Szaniawscy odrębne wyprowadzają swoje genealogie, których w jedną całość zebrać jest prawie niepodobieństwem, gdyż akta najdawniejsze Łukowskie tak grodzkie jako też i ziemskie w roku 1657 przez Szwedów spalone zostały, pomocnicze atoli w tym względzie mogą być akta dawne ziemi Liwskiej i Stężyckiej, dziś w Siedlcach deponowane, tudzież akta ziemi Drobickiej i Mielnickiej za obrębem Królestwa będące ..."

Wielu Szaniawskich wyemigrowało na inne tereny Polski, między innymi na Podole, a również i na Ukrainę. Do nich należeli przodkowie mojego dziadka: Stanisława Sabina Szaniawskiego, o którym więcej informacji można znaleźć na stronie: Gałąź Stanisława.

Podróże geodety    Początek strony

horizontal rule