Haiti I

Start / Début Up / Retour

Fotografie na tej stronie zostały wykonane w latach 1981-1983

Port-au-Prince (stolica)

Petionville

                         

Lotnisko                            Dworzec lotniczy                    Droga do lotniska

                    

       

Obrazki ze śródmieście stolicy

       

Kramy na ulicach śródmieścia

       

Ulice prowadzące w górę, do Petionville

Port-au-Prince widziany z góry, z Petionville

Karnawał w Port-au-Prince w ciągu dnia ...

... i w nocy

Znajomi wybierają się na karnawał

Petionville

Port-au-Prince    Początek strony

                               

Mieszkałem w prawym skrzydle (za drzewem)    Żona Felicja i córka Barbara (w 1982-gim).

Hotel Montana, w którym mieszkali cudzoziemcy i gdzie wynajmowałem mieszkanie.

       

Droga do Petionville koło hotelu Montana

                              

Uliczne handlarki zwane "madame Sara"         Sklep warzywny dla cudzoziemców

Sprzedawca obrazów

                           

                   

Barbancourt, stara (muzeum) wytwórnia rumu z trzciny cukrowej

Port-au-Prince    Petionville    Początek strony

Fotografie ©1981-2009 Krzysztof Serdakowski

horizontal rule

W celu stałego polepszania jakości tych stron internetowych, bardzo proszę wszystkich odwiedzających do napisania i przekazania mi uwag zawierających słowa krytyki, sugestie, czy też ... uznanie, jeśli na nie zasłużyłem. Dziękuję z góry i obiecuję odpowiedzieć na każdy list.

 Podróże geodety   Początek strony