Ukraina

Start / Début Up / Retour

Fotografie na tej stronie zostały wykonane w roku 2001

Lwów

Kamieniec   Chocim    Bar i Mytki    Równe    Ostróg    Gdzieś na Ukrainie

                           

Restauracja "Rendez-vous"                            Universytet I. Franko

               

Ormiańska kaplica z XIV-go wieku                 Kościół  dominikanów

Kamieniec Podolski

Lwów    Chocim    Bar i Mytki    Równe    Ostróg    Gdzieś na Ukrainie    Początek strony

                       

Kamieniecki zamek                                    Wielka cerkiew

                              

Katedra, która kiedyś była meczetem            Ołtarz główny katedry

               

Tablice obok i wewnątrz katedry kamienieckiej

Chocim

Lwów    Kamieniec   Bar i Mytki    Równe    Ostróg    Gdzieś na Ukrainie    Początek strony

                               

Chocimska cerkiew nad Dniestrem    Średniowieczny zamek z pogranicza chrześcijaństwa

Bar i Mytki

Lwów    Kamieniec   Chocim    Równe    Ostróg    Gdzieś na Ukrainie    Początek strony

               

Bar to parafia Szaniawskich z Podola

                               

Część barskiego cmentarza gdzie byli pochowani, już nie istnieje

                           

Rozmowa z ukrainką w Mytkach, gdzie urodził się mój dziadek, Stanisław Szaniawski

Równe

Lwów    Kamieniec   Chocim    Bar i Mytki    Ostróg    Gdzieś na Ukrainie    Początek strony

               

Tak wygląda dziś (2001) miasto w którym się urodziłem

Ostróg

Lwów    Kamieniec   Chocim    Bar i Mytki    Równe    Gdzieś na Ukrainie    Początek strony

                     

Średniowieczny zamek i cerkiew w Ostrógu                           "Ręcznik" wielkanocny

Gdzieś na Ukrainie

Lwów    Kamieniec   Chocim    Bar i Mytki    Równe    Ostróg    Początek strony

                       

Ukraina jest biedna, ale bardzo kolorowa i uśmiechnięta

Lwów    Kamieniec   Chocim    Bar i Mytki    Równe    Ostróg    Gdzieś na Ukrainie    Początek strony

Fotografie ©2001-2009 Krzysztof Serdakowski

horizontal rule

W celu stałego polepszania jakości tych stron internetowych, bardzo proszę wszystkich odwiedzających do napisania i przekazania mi uwag zawierających słowa krytyki, sugestie, czy też ... uznanie, jeśli na nie zasłużyłem. Dziękuję z góry i obiecuję odpowiedzieć na każdy list.

Podróże geodety    Początek strony